Taloushallinnon ajankohtaisia asioita ja tuoreita uutisia!

Taloushallinto 2/2015: Uusi kirjanpitolaki voimaan 1.1.2016

Kirjanpitolaki muuttuu vuoden 2016 alusta. EU:n parlamentin ja neuvoston hyväksymän uuden tilinpäätösdirektiivin myötä uusi kirjanpitolaki astuu voimaan vuoden alussa. Muutoksilla on tarkoitus keventää erityisesti pienyritysten tilinpäätössääntelyn hallinnollista rasitetta. Osakeyhtiölaissa oleva konsernitilinpäätösvelvoite poistuu pien- ja mikroyrityksiltä. Uudistettu kirjanpitolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Tämä mahdollistaa lain noudattamisen sen voimaantulon jälkeen laadittavissa tilinpäätöksissä.

lue lisää

Verohallinto 1/2015: YTJ käyttökatko, veroilmoituslomakkeet ja vastauspankki

Ajankohtaisia asioita vastauspankista ja veroilmoituslomakkeista. YTJ:ssä annetut tiedot eivät välity käyttökatkon vuoksi Verohallintoon 15.12.2015-4.1.2016 – Mikäli on tiedossa, että yrityksen tietoihin on tarpeen tehdä muutoksia Verohallinnolle vielä tämän vuoden puolella on ilmoitukset syytä tehdä hyvissä ajoin. Verohallinnon uusimmat uutiset linkistä  ... lue lisää

Taloushallinto 1/2015: Verovelkarekisteri avautui ja muuta ajankohtaista

Verovelkarekisteri avautui 1.12.2014. Verovelkarekisteri koskee yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia, joilla on verovelkaa yli 10 000 euroa eikä verovelasta ole tehty maksujärjestelyä Verohallinnon kanssa. Verovelkarekisterissä näkyy myös yritykset, joilla on laiminlyöntejä kausiveroilmoituksen antamisessa viimeisten kuuden kuukauden ajalta. Verohallinto informoi asiakasta kirjeitse ennen verovelan julkaisemista.

lue lisää

Taloushallinto 2014: Osuuskunnan ylijäämä ja vuoden 2015 veromuutokset

Toimenpiteet johtavat progression kiristymiseen. Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 100000 eurosta 90000 euroon. Lisäksi asteikon kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehtäisiin inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla. Tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka.

lue lisää

Tervetuloa uusille kotisivuillemme

Tässä osiossa voit seurata taloushallinnon tuoreita uutisia ja ajankohtaisia asioita. lue lisää

arviointi