Palkanlaskenta ja HR- palvelut

Aiheuttaako palkanlaskenta ongelmia? Oletko varmasti selvillä vuosilomalain yksityiskohdista? 

 

Palkkahallinto on yksi yrityksen tärkeimmistä toiminnoista ja edellyttää asiantuntemusta ja vahvaa erityisosaamista. Palkanlaskennan on toimittava sujuvasti ja työehtosopimuksista sekä lakisääteisistä muutoksista on oltava aina ajan tasalla olevat tiedot. Palkat on hoidettava työntekijöille täsmällisesti oikean suuruisena ja oikea-aikaisesti noudattaen lakia ja asetuksia. Luotettavalla ja täsmällisellä palvelulla varmistat palkanlaskentasi sujuvuuden.

Ulkoistamalla palkkahallinnon tehtäväsi meille saat varmuuden, että tehtävää hoitaa ammattilainen. Voit riskittömästi keskittyä tehokkaammin ja taloudellisemmin omaan ydinosaamiseesi.

Palvelukokonaisuus räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeitten mukaan. Tarjoamme palveluamme kustannustehokkaasti asiakkaan lähtökohdista ja yrityksesi voi siirtää tilitoimistollemme tarpeitten mukaisesti joko pelkän palkanlaskennan tai vaihtoehtoisesti koko palkkahallinnon palvelun.

 

Palkkahallinnon palvelumme:

  • Palkanlaskenta
  • Palkkalaskelmat
  • Palkkojen maksatus
  • Viranomais- ja tilastoraportointi
  • Konsultointi, neuvonta ja selvitykset
  • Neuvonta lainsäädön muutoksista
  • Työsopimusten laadinta ja arkistointi
  • Työtodistukset
  • Palkka- ja muut todistukset

Virheettömästi hoidettu palkanlaskenta – osa hyvin toimivaa taloushallintoa. Tamperelainen tilitoimisto Vuorisalo.

palkanlaskenta tampere

arviointi