Verovelkarekisteri avautui ja muuta ajankohtaista

Verovelkarekisteri avautui ja muuta ajankohtaista
Verovelkarekisteri avautui ja muuta ajankohtaista

Verovelkarekisteri avautui 1.12.2014

Verovelkarekisteri koskee yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia, joilla on verovelkaa yli 10 000 euroa eikä verovelasta ole tehty maksujärjestelyä Verohallinnon kanssa. Verovelkarekisterissä näkyy myös yritykset, joilla on laiminlyöntejä kausiveroilmoituksen antamisessa viimeisten kuuden kuukauden ajalta. Verohallinto informoi asiakasta kirjeitse ennen verovelan julkaisemista.

YTJ tietopalvelusta voi tarkistaa minkä tahansa yrityksen tiedot. Elinkeinonharjoittajan tietojen hakeminen edellyttää KATSO- tunnistautumista. Verovelkarekisterissä ei ole henkilöasiakkaiden tietoja.

Verotarkastusten kuulemismenettely muuttui

Kuuleminen toteutetaan verotarkastuksen suorittaneessa yksikössä siten, että verovelvolliselle lähetetään verotarkastuskertomus vastinepyyntöineen.

Kahdesta kirjallisesta tarkastuskertomuksesta on luovuttu ja jatkossa verotarkastuksen kohteena olevaa verovelvollista kuullaan Verohallinnossa vain kerran ennen maksuunpano- tai verotuspäätöksen tekemistä. Epäselvät verotus- tai muut kysymykset selvitetään keskusteluin ja yksittäisissä kysymyksissä verovelvolliselle tarvittaessa lähetetään kirjallisia selvityspyyntöjä. Tavoitteena uudistumiselle on verotarkastuksen sujuvoittaminen.

Työttömyysturvan muutos

Yrittäjän YEL työtulon on oltava minimissään vuonna 2015 on 12 326 euroa vuodessa, jotta hänellä on oikeus työttömyysturvaan. Vuoden 2015 jälkeen yrittäjän vähimmäistyötulon määrää korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

Tämä muutos takaa sen, että kassasta maksettava päiväraha olisi tulevaisuudessa aina korkeampi kuin Kelan maksama päiväraha. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen on mahdollista laskea yhteen kaikki vakuutetut työtulot eri yritystoimista eli YEL-, MyEL ja TyEL -työtulot. Samalla yrittäjän työssäolo- ja jäsenyysehto laskee vuoden 2015 alussa nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen.