Alv-alaraja nousee 15 000 euroon

Alv-alaraja nousee 15 000 euroon
Alv-alaraja nousee 15 000 euroon

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Hallitus on antanut lakiesityksen, (He 143/2020), jonka mukaan arvonlisäverovelvollisuu-den alarajaa korotetaan. Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien. Muutoksen tarkoituksena on keventää pienyritysten hallinnollisia velvoitteita.

Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Lain voimaan tullessa kesken olevaan tilikauteen sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lähde: Verotieto Oy