Brexitin vaikutukset verotukseen

Brexitin vaikutukset verotukseen
Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäyntiin.
Seuraukset ovat erilaiset riippuen siitä, eroaako Britannia EU:sta ilman sopimusta vai syntyykö erosta sopimus. Britannian EU-eron määräaika päättyy 31.10.2019. Lisätietoja

Ero ilman sopimusta – vaikutukset yrityksille

Tavarakauppa

  • Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä
  • Jos yritys ostaa tavaroita Britanniasta Suomeen ja tavaran toimitus Suomeen on eron jälkeen, kyse on maahantuonnista.
  • Maahantuonnin arvonlisävero on ilmoitettava oma-aloitteisesti Verohallintoo
  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta
  • VAT-numeron tarkistustietoja ei ole saatavilla eron jälkeen

Jos maahantuoja ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauspäätöksellä.

Palvelujen myynti

Palvelun myyntiä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai –ostona. Palvelun myyntejä tai ostoja ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksella kohdissa:

  • Palvelujen myynnit muihin EU-maihin
  • Palveluostot muista EU-maista

Palvelumyynti EU:n ulkopuolisiin maihin verotetaan myyntimaasäännösten mukaan

  • Selvitä myynnin arvonlisäverokohtelu siitä maasta, jossa palvelu on myyty
  • Ilmoita myynti ilmoituksen kohdassa: 0-verokannan alainen liikevaihto

Brexitin vaikutukset arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksiin

Eron jälkeen ALVEU-asiointipalvelussa ei voi tehdä sähköistä palautushakemusta Britanniaan. Hakemus on eron jälkeen lähetettävä suoraan Britanniaan.

Vaikutukset valmisteverotuksessa

Valmisteveronalaisia tuotteita ei voi enää siirtää Suomen ja Britannian välillä verottomuusjärjestelmässä(EMCS). Kaikki valmisteveron alaiset tuotteet on tulliselvitettävä

Tuloverotus

Ei välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen. Poikkeuksen muodostavat yhteisöjen saamat osingot Britanniassa asuvilta yhtiöiltä, joissa omistusosuus alle 10 %. Osingot eivät ole enää verovapaita. Tuloverotusta koskevaa verosopimusta sovelletaan kuten aiemminkin.

Ero ilman sopimusta – vaikutukset kansalaisille

Britannian ero EU:sta ei yleensä vaikuta suoraan yksityishenkilöiden tuloverotukseen.

Suomeen tuotaessa Britanniasta ostetuista tavaroista on tehtävä tulliselvitys. Myös sieltä tuodut muuttotavaroista on tehtävä tulliselvitys.

Brexit ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.

Sopimus syntyy ja siirtymäaika alkaa – seuraukset

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan.

Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen säännöksiä ja ohjeistuksia.

Siirtymäkauden aikana Britannia

•    on mukana sisämarkkinoilla ja tulliunionissa
•    noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia
•    ei osallistu enää EU:n päätöksentekoon.

Vaikutukset kansalaisille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä.

Lähde: Verotieto Oy