Henkilökuntaedut verotuksessa

Henkilökuntaedut verotuksessa
Henkilökuntaedut verotuksessa

Verohallinto on julkaissut 27.1.2022 päivätyn ohjeen Henkilökuntaedut verotuksessa. Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty kappaleen 2.5. osalta, jossa käsitellään työstä aiheutuneiden kustannuksien verokohtelua. Lisäksi ohjeen kohtaa, joka käsittelee työntekijöille joululahjaksi annettavia lahjakortteja on täydennetty (kappale 3.4.2).

Työvaatteet

Työntekijälle ei synny veronalaista etua myöskään työnantajan hankkimista muista työvaatteista, kun työn luonne on sellainen, että henkilökunnan yhtenäinen vaatetus on tarpeen esimerkiksi siksi, että henkilökunnan erottaa asiakkaiden joukosta. Työvaatteiden täytyy tällöin olla sellaisia, että ne erottuvat selvästi asiakkaiden vaatetuksesta (niissä on esim. yrityksen logo) eikä niitä saa käyttää vapaa-ajalla. Lisäksi vaatteiden omistusoikeuden täytyy säilyä työnantajalla.

Työnantajan joululahjaksi antamat lahjakortit

Työnantajan työntekijöilleen joululahjaksi antamat lahjakortit ovat verovapaita, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
1.    Lahja annetaan koko henkilökunnalle.
2.    Lahjakortin arvo on enintään 100 euroa.
3.    Lahjakortti on henkilökohtainen eli nimetylle työntekijälle annettu.
4.    Työnantaja on rajannut lahjakortin käyttökohteen tietystä paikasta hankittavaan esineeseen tai palveluun eikä lahjakortilla voi hankkia muuta. Lahjakortti voi oikeuttaa valitsemaan tuotteen tai palvelun useiden samanlaisten tuotteiden tai palveluiden joukosta taikka tuotteen tai palvelun useiden erilaisten tuotteiden tai palveluiden joukosta.
5.    Lahjakorttia ei voi muuttaa rahaksi.
Lahjakorttia voidaan pitää yksilöitynä silloin, kun työnantaja on valinnut tietyn yrityksen tai palveluntarjoajan tuotteen, tuotteet, tuoteryhmän tai palvelun, johon lahjakorttia voi käyttää. Yksilöimätön lahjakortti puolestaan on tyypillisesti lahjakortti jonkin tietyn liikkeen tai tavaratalon koko valikoimaan. Tällainen yksilöimätön lahjakortti on työntekijän palkkaa, koska työntekijä päättää työnantajan sijaan, mitä hän hankkii lahjakortilla.

Lähde: Verotieto Oy