Maksuperusteinen arvonlisävero laajeni 1.1.2017

Maksuperusteinen arvonlisävero laajeni 1.1.2017
Maksuperusteinen arvonlisävero laajeni 1.1.2017

Maksuperusteinen arvonlisävero 1.1.2017

Maksuperusteinen alv on laajentunut vuoden 2017 alusta. Lain tavoitteena on parantaa pienyritysten maksuvalmiutta ja toimintaedellytyksiä pidennetyillä maksuajoilla.

Maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittajat sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajat ovat voineet soveltaa suorite- tai maksuperustetta jo aikaisemmin. Muut yritykset ovat voineet soveltaa maksuperustetta tilikauden aikana ja oikaista arvonlisävero suoriteperusteiseksi tilinpäätöksessään.

Lakimuutos on laajentunut siten, että ne yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, saavat jatkossa mahdollisuuden tilittää vaihtoehtoisesti myynnistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron maksuperusteisesti. Maksuperuste on valinnainen ja mikäli yritys päättää ottaa sen käyttöönsä, niin sitä on sovellettava myös tilikauden ostojen osalta. Yritys saa valintansa mukaan itse päättää, milloin siirtyy käyttämään maksuperustetta tai palaa takaisin käyttämään suoriteperustetta. Valittua tapaa on kuitenkin käytettävä koko tilikauden ajan.

Maksuperusteisen veron tilitys- ja vähennysjärjestelmää sovelletaan vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Rajat ylittäviä ulkomaankaupan veroja ei voida käsitellä maksuperusteisesti.