Matkakuluvähennyksen korotus 2022

Matkakuluvähennyksen korotus 2022
Matkakuluvähennyksen korotus 2022

Hallitus esittää, että matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 7 000 eurosta 8 400 euroon. Lisäksi oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä korotetaan 0,30 euroon kilometriltä ja käyttöetuauton mukaan myönnettävä määrä 0,24 euroon kilometriltä. Muutos nostaa vähennyksen määrää 5 senttiä kilometriltä. Matkakuluvähennyksen muutoksia sovelletaan koko vuoden 2022 verotuksessa eli takautuvasti vuoden 2022 alusta asti.

Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan 1.7.2022, jolloin myös Verohallinto voisi toteuttaa muutokset järjestelmiinsä. Tämän jälkeen verovelvolliset voisivat hakea muutosverokorttia ja saada muutokset hyödykseen jo kuluvan vuoden ennakkoperinnässä.

Asunnon ja työpaikan välisistä matkoista myönnettävän vähennyksen määrän muutos ei vaikuta verovapaisiin matkustamiskustannusten korvauksiin, joita työnantaja voi maksaa työntekijälle työmatkan tai toissijaiselle työpaikalle työtehtävien hoitamiseksi tehdyn matkan perusteella. Muutos ei vaikuta myöskään komennustilanteissa maksettaviin verovapaisiin matkustamiskustannusten korvauksiin eikä erityisalojen (esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäalan) päivittäisistä matkoista maksettaviin matkustamiskustannusten korvauksiin.

Muutokset matkakuluvähennyksessä vaikuttavat noin 594 000 verovelvollisen verotukseen.

Lähde: Verotieto Oy