Maksuliikenne, laskutus ja reskontrat

Minimoi rutiinityösi ja tehosta yrityksesi kassavirtaa.
 

Keskitä voimavarasi niille osa-alueille, joille osaamisesi on parasta. Voit jättää vastuullemme aikaa vievät laskutus- ja reskontrapalvelut ja vapauttaa työaikasi tuottavampiin tarkoituksiin tai hoitaa itse laskutuksen saamillasi tunnuksilla.

Osana toimivaa taloushallinnon palveluamme tarjoamme kattavia laskutus- ja reskontrapalveluita joustavasti eri tilanteisiin. Yrityksesi tarpeiden mukaan voit ulkoistaa joko kokonaan yrityksesi laskutuksen tai vain reskontran. Voit ulkoistaa myös perintään liittyvät tehtävät meille ja näin pienentää luottotappioriskiä.

Huolehdimme myös yrityksesi myyntisaatavien seurannasta ja reagoimme välittömästi suorittamatta jääneisiin saataviin. Tehokkaalla myyntisaatavien seurannalla minimoidaan luottotappioriskit ja taataan lyhyt myyntisaamisten kierto.

Ohjelmistomme toimii samalla sähköisenä arkistona, jota voi selata ja tulostaa tarpeen mukaan.

Myyntilaskutus ja myyntireskontra

Teemme myyntilaskut Fivaldin laskutusohjelmalla annettujen laskutustietojen perusteella. Laskut lähetämme laskutettaville asiakkaille sovitusti joko perinteisesti tai sähköisinä laskuina. Voit tehdä myös itse laskut ja toimittaa ne meille sähköisesti, jolloin me lähetämme ne asiakkaillesi ja hoidamme myyntireskontra puolestasi. Tarjoamme asiakkaillemme myös skannauspalvelua, jolloin muutamme paperiset laskusi sähköiseen muotoon.

Myyntireskontrapalvelussa seuraamme asiakkaillesi lähetettyjä myyntilaskuja ja niihin saapuvia maksusuorituksia. Tarvittaessa lähetämme huomauskirjeen sopimuksemme mukaisesti tai siirrämme saatavat edelleen perintätoimiston perittäväksi. Raportoimme aina tulevista tilanteista.

Monipuolinen raportointi ja saatavien tehokas seuranta parantaa yrityksesi tulosta.

Ostoreskontra ja maksuliikenne

Ostoreskontrapalveluamme käyttämällä voit lakata huolehtimasta eräpäivistä. Me huolehdimme ostolaskujen seurannasta ja maksamisesta oikeassa ajassa. Asiakkaamme ostolaskut tulevat meille joko verkkolaskuna tai paperisena, jotka skannaamme sähköisen muotoon. Tämän jälkeen asiakas käy verkossa tarkastamassa ja hyväksymässä maksuun menevät laskut ja sopimuksen mukaan joko maksaa ne itse suoraan verkossa tai vaihtoehtoisesti me hoidamme maksamisen. Hyväksytyt ja maksetut laskut siirrämme kirjanpitoon.

Ostoreskontrapalvelussa seuraamme yrityksesi ostovelkoja ja ostolaskujen eräpäiviä sekä huolehdimme ostolaskujen maksamisesta. Kun me hoidamme ostoreskontranne, niin vapaudutte laskujen maksamisen vaivalta. Varmistamme, että kaikki laskusi tulevat ajallaan maksetuiksi. Raportoimme tulevista tilanteista ja saatte tietoa erääntyvistä maksuistanne.

Tehosta ja nopeuta ostolaskujen käsittelyä sekä varmista virheetön ja oikea-aikainen maksaminen. 

osto- ja myyntireskontra tampere

arviointi