Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Verohallinto on julkaissut 7.10.2020 päivätyn ohjeen Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (linkki). Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä palvelun myyjä. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä verovelvollinen on ostaja. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten esimerkiksi silloin, kun ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle.

Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty. Rakennuspalveluna pidetään valmistalopaketin myyntiä asennettuna ja tuuliturbiinin myyntiä pystytettynä (kohta 2.1).

Kannanottoja rakentamispalveluista -kohtaa (2.2.2) on täydennetty lisäämällä rakentamispalveluksi
– ilmalämpöpumpun asentaminen ja ilmalämpöpumpun myynti asennettuna kiinteistöön
– aurinkopaneelien asentaminen ja aurinkopaneelien myynti asennettuna kiinteistöön
– valaistujen mainoskylttien myynti asennettuna esimerkiksi liiketilan seinään tai katolle ja
liitettynä kiinteistön sähköverkkoon.

Lisäksi muun muassa ulkomaalaisia rakentamispalvelun ostajia koskevaa rekisteröintiohjeistusta on muutettu (kohdat 4.1 ja 4.2).

Vähennysoikeutta koskevaa kohtaa on täsmennetty (kohta 5.3). Ostajalla on oikeus vähentää arvonlisävero, jonka hän on velvollinen suorittamaan käännetyn verovelvollisuuden perusteella, jos vähennysoikeuden yleiset edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä vähennysoikeudelle on muun muassa se, että ostajalla on myyjän antama lasku tai muu laskuna toimiva tosite, sekä se, että ostaja on täyttänyt ilmoitusvelvollisuutensa eli antanut arvonlisäveroilmoituksen.

Lähde: Verotieto Oy