Uusi kirjanpitolaki voimaan 1.1.2016

Uusi kirjanpitolaki voimaan 1.1.2016
Uusi kirjanpitolaki voimaan 1.1.2016

Kirjanpitolaki muuttui vuoden 2016 alusta

EU:n parlamentin ja neuvoston hyväksymän uuden tilinpäätösdirektiivin myötä uusi kirjanpitolaki astuu voimaan vuoden alussa. Muutoksilla on tarkoitus keventää erityisesti pienyritysten tilinpäätössääntelyn hallinnollista rasitetta. Osakeyhtiölaissa oleva konsernitilinpäätösvelvoite poistuu pien- ja mikroyrityksiltä. Uudistettu kirjanpitolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Tämä mahdollistaa lain noudattamisen sen voimaantulon jälkeen laadittavissa tilinpäätöksissä.

Lisäksi uudessa kirjanpitolaissa huomioidaan tietoteknisen välineistön kehitys. Kirjanpitolaista poistuu kaikki esteet tietotekniikan täydelliselle hyödyntämiselle ilman maantieteellistä rajoitetta. Kirjanpitoja ja aineistoja voidaan säilyttää missä päin maailmaa tahansa mutta sitä on pystyttävä tarkastelemaan selväkielisessä muodossa Suomesta käsin ilman aiheetonta viivettä.

Liiketapahtumien merkitsemistekniikkaa koskevat säännöstarkistukset korostavat kirjanpitovelvollisen vastuuta tilinpäätösasiakirjojen perustana olevan tositeaineiston säilyttämisessä. Seuraamusuhka ulotettaan kokonaisuudessaan kirjanpitoaineistoon kaikissa olosuhteissa.

Kirjausketjun aukottomuutta ja todennettavuutta selkeytetään, ja sitä koskeva vaatimus ulotetaan koskemaan myös veroilmoituksia ja muita säännöllisesti annettavia viranomaisraportteja. Olennaisuus periaate huomioiden jokaisen yrityksen on varmistettava oikea ja riittävä kuva tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Uusi direktiivi määrittää asetetut raja-arvot mikro- ja pienyrityksille. Näillä määrityksillä tilinpäätössääntely otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

1) taseen loppusumma 350 000 euroa;
2) liikevaihto 700 000 euroa;
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Pienyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa;
2) liikevaihto 12 000 000 euroa;
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Suuryrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

1) taseen loppusumma 20 000 000 euroa;
2) liikevaihto 40 000 000 euroa;
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Uusi kirjanpitolaki kokonaisuudessaan löytyy täältä.