Tulorekisteri muutti palkanlaskentaa

Tulorekisteri muutti palkanlaskentaa
Tulorekisteri muutti palkanlaskentaa

Suomessa otettiin 1.1.2019 käyttöön tulorekisteri.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka kokoaa yksilötason ansio-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteriin kerätään vuonna 2019 palkkatiedot ja vuoden 2020 alusta myös eläkkeet ja etuudet.

Tulorekisterin tarkoituksena on helpottaa palkkojen ilmoittamista, kun tietoja ei ilmoiteta enää usealle viranomaiselle eriaikaisesti. Tiedot ilmoitetaan jatkossa keskitetysti ainoastaan tulorekisteriin, josta tiedot välittyvät automaattisesti eri viranomaisille reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Vuoden alusta lähtien tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista ja muista ansiotulosta sekä verovapaista kustannusten korvauksista on ilmoitettava tulorekisteriin välittömästi 5 päivää maksupäivän jälkeen. Tulot on mahdollista ilmoittaa myös 45 päivää etukäteen maksupäivästä.

Maksettaessa palkkaennakoita on palkasta pidätettävä ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksu ja ilmoitettava palkkaennakko tulorekisteriin myös päivää maksupäivästä.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta

  • Toiminimiyrittäjän- tai henkilöyhtiön yksityisnostoja
  • Ay- tai työttömyyskassamaksuja
  • Työnantajan tositteen perusteella maksamia matka- ja majoittumiskorvauksia
  • Työantajalle maksettuja korvauksia tai työnantajalle kuuluvia kulueriä

Myöhästymismaksu

Myöhästymismaksu koostuu päiväkohtaisesta ja suorituksen määrän perusteella määräytyvästä maksusta. Vuoden 2019 siirtymäaikana ei pääsääntöisesti määrätä myöhästymismaksua, jos laiminlyönnin ei katsota johtuvan ilmeisestä piittaamattomuudesta.

Lue lisää: