Työnantajan ottamat riskihenkilövakuutukset

Työnantajan ottamat riskihenkilövakuutukset
Työnantajan ottamat riskihenkilövakuutukset

Verohallinto on julkaissut 29.5.2020 päivätyn ohjeen Työnantajan ottamien vapaaehtoisten riskihenkilövakuutusten verotus . Ohjeessa käsitellään työnantajan ottaman vapaaehtoisen riskihenkilövakuutuksen verotuskohtelua henkilöverotuksessa ja ennakkoperinnässä. Lisäksi ohjeessa käsitellään vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta työnantajan verotuksessa sekä yrittäjän itselleen ottaman vapaaehtoisen riskihenkilövakuutuksen verotusta.

Vapaaehtoisia riskihenkilövakuutuksia ovat muun muassa vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, tapaturmavakuutus, työkyvyttömyysvakuutus, vakuutus vakavan sairauden varalle, sairaalavakuutus ja riskihenkivakuutus. Vakuutuksen kohteena on aina luonnollinen henkilö. Riskivakuutus antaa turvaa sairauden, tapaturman tai kuoleman varalle.

Työnantajan maksamat vapaaehtoisen henkilövakuutuksen maksut eivät ole palkansaajan veronalaista tuloa esimerkiksi silloin, kun työnantajan palkansaajalle ottama vakuutus on hänen työtehtäviensä kannalta tarpeellinen. Tällaisia vakuutuksia ovat tyypillisesti palkansaajan työtehtäviin liittyvät tai pelkästään työajalla voimassaolevat vakuutukset. Työtehtäviin liittyvä vakuutus voi olla esimerkiksi työmatkoja varten otettu jatkuvasti voimassa oleva matkavakuutus. Tällaista vakuutusta pidetään työtehtäviin liittyvänä, vaikka vakuutus on työajan ohella voimassa myös palkansaajan vapaa-ajalla.

Aikaisempaan saman nimiseen ohjeeseen verrattuna ohjetta on päivitetty työtapaturma- ja ammattitautilakiin sekä työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevaan lakiin tehtyjen muutosten perusteella. Komennusmatkavakuutuksia koskevaa lukua (4.6.1) on päivitetty. Ohjeeseen on myös lisätty luku 7.3, jossa käsitellään työnantajan ottaman säätöhenkivakuutuksen tuoton verotusta. Työnantajan maksamat säästöhenkivakuutuksen maksut verotetaan työntekijän palkkana, mutta mahdollinen tuotto on pääomatuloa.

Vapaaehtoisia riskihenkilövakuutuksia ovat muun muassa vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, tapaturmavakuutus, työkyvyttömyysvakuutus, vakuutus vakavan sairauden varalle, sairaalavakuutus ja riskihenkivakuutus. Vakuutuksen kohteena on aina luonnollinen henkilö. Riskivakuutus antaa turvaa sairauden, tapaturman tai kuoleman varalle.

Työnantajan maksamat vapaaehtoisen henkilövakuutuksen maksut eivät ole palkansaajan veronalaista tuloa esimerkiksi silloin, kun työnantajan palkansaajalle ottama vakuutus on hänen työtehtäviensä kannalta tarpeellinen. Tällaisia vakuutuksia ovat tyypillisesti palkansaajan työtehtäviin liittyvät tai pelkästään työajalla voimassaolevat vakuutukset. Työtehtäviin liittyvä vakuutus voi olla esimerkiksi työmatkoja varten otettu jatkuvasti voimassa oleva matkavakuutus. Tällaista vakuutusta pidetään työtehtäviin liittyvänä, vaikka vakuutus on työajan ohella voimassa myös palkansaajan vapaa-ajalla.

Aikaisempaan saman nimiseen ohjeeseen verrattuna ohjetta on päivitetty työtapaturma- ja ammattitautilakiin sekä työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevaan lakiin tehtyjen muutosten perusteella. Komennusmatkavakuutuksia koskevaa lukua (4.6.1) on päivitetty. Ohjeeseen on myös lisätty luku 7.3, jossa käsitellään työnantajan ottaman säätöhenkivakuutuksen tuoton verotusta. Työnantajan maksamat säästöhenkivakuutuksen maksut verotetaan työntekijän palkkana, mutta mahdollinen tuotto on pääomatuloa.

Lähde: Verotieto Oy