Työsuhdematkalippu ja polkupyöräetu palkan osana

Työsuhdematkalippu ja polkupyöräetu palkan osana
Työsuhdematkalippu ja polkupyöräetu palkan osana

Eläketurvakeskus tiedottaa, että palkanosaksi sovittu työsuhdepolkupyöräetu, joka vähentää rahapalkan määrää, kerryttää eläkettä. Siitä myös maksetaan työeläkevakuutusmaksut. Näin on siitä huolimatta, että etu on verovapaa. Samanlainen tilanne voi tulla eteen työsuhdematkalipun kohdalla. Ohjeistusta palkanosana annettavan edun huomioon ottamisesta TyEL-ansiossa sovelletaan 1.1.2021 alkaen.

Työsuhdepolkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetu voidaan antaa työntekijälle palkan lisäksi tai palkan osana siten, että rahapalkan määrää vähennetään edun arvoa vastaavalla määrällä. Edun järjestämistapa vaikuttaa siihen, miten etu otetaan huomioon TyEL:n mukaisessa eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Tuloverolain mukaan työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1200 euroon asti vuodessa. Työnantajan työntekijälleen antama työsuhdematkalippuetu on verovapaata tuloa enintään 3400 euroon asti vuodessa. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3400 euroa vuodessa.

Verohallinnon luontoisetujen verotusta koskevan ohjeen mukaan työsuhdepolkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetu on verovapaaseen rajaan saakka verotonta riippumatta siitä, annetaanko etu palkanlisänä vai palkanosana siten, että rahapalkan määrää vähennetään edun arvoa vastaavalla määrällä. Edun järjestämistapa ei vaikuta edun veronalaisuuteen.

TyEL:n mukaisen eläkkeen perusteena olevan työansion määräytymiseen edun järjestämistavalla on vaikutusta.

Palkanlisänä annetusta edusta TyEL-ansiota on edun veronalainen määrä

Kun työnantaja antaa työntekijälle edun palkanlisänä, edun verovapaan tulon ylittävä määrä lisätään bruttopalkkaan veronalaisena luontoisetuna. Palkanlisänä annetusta edusta TyEL-ansiota on edun veronalainen määrä.

Palkanlisänä annettavan edun osalta TyEL-ansion ja verotettavan ansion määrä on sama.

Palkanosaksi sovittu etu on TyEL-ansiota riippumatta edun verotuskohtelusta

Palkanosana annettavalla edulla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa työntekijälle annetaan työsuhdepolkupyöräetu tai työsuhdematkalippuetu niin, että etu sisällytetään työntekijän palkkaan ja työntekijän rahapalkan määrää vähennetään edun arvoa vastaavalla määrällä.

Kun etu on sovittu palkanosaksi, etu on osa kokonaispalkkaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat edun osaksi palkkaa. Työntekijän työpanoksen määrä ei vähene eikä työntekijän kokonaispalkan arvo muutu edun antamisen myötä, mutta koska osa palkasta on sovittu annettavaksi verovapaana etuna, verotettavan ansion määrä pienenee. Palkanosaksi sovittu etu on vastiketta työstä riippumatta edun verotuskohtelusta. Tämän vuoksi palkanosana annettu etu luetaan mukaan TyEL:n mukaiseen eläkkeen perusteena olevaan työansioon, vaikka etu verotuksessa on kokonaan tai osittain veroton.

Palkanosana annettavan edun osalta TyEL-ansion määrä muodostuu korkeammaksi kuin verotettavan ansion määrä.

Lähde: Verotieto Oy