Uusi 5 % yrittäjävähennys yritystoiminnan kannustimena – laki voimaan 2017 alusta

Uusi 5 % yrittäjävähennys yritystoiminnan kannustimena – laki voimaan 2017 alusta
Uusi 5 % yrittäjävähennys yritystoiminnan kannustimena – laki voimaan 2017 alusta

Uusi 5 % yrittäjävähennys yritystoiminnan kannustimena – laki voimaan 2017 alusta

Hallituksen yrittäjämyönteisellä vähennyksellä on tarkoitus tukea ja kannustaa pienyrittäjyyttä.

Yrittäjävähennys muuttaa tuloverolakia siten, että yksityisliikkeiden, henkilöyhtiöiden sekä maa- ja metsätalousyrittäjien ja porotalouksien nettotuloksesta vähennettäisiin viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa.

Viime vaalikaudella alennettiin yhteisöveroa 24,5 prosentista 20 prosenttiin ja se paransi osakeyhtiöiden verotusta muihin yhtiömuotoihin nähden. Yhteisöveron laskeminen kohdentui ainoastaan osakeyhtiöihin ja elinkeinonharjoittajat sekä henkilöyhtiöt jäivät tämän alennuksen ulkopuolelle. Samalla kiristettiin pääomaveroa ja muutos koskee kaikkia yritysmuotoja. Nykyisen hallituksen tavoitteena on korjata tämä epäsuhta ja tulevalla yrittäjävähennyksellä tasata eri yhtiömuotojen verotusta samalle linjalle.

Yrittäjävähennyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys HE 176/2016.