Osuuskunnan ylijäämä ja edustusmenot

Osuuskunnan ylijäämä ja edustusmenot
Osuuskunnan ylijäämä ja edustusmenot

Edustusmenot

Tilanne palaa vuoden 2013 tasolle. Ensi vuoden alusta lähtien edustusmenojen määrästä 50 prosenttia olisi jälleen vähennyskelpoista menoa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa.

Osuuskunnan ylijäämän verotus

Luonnollisen henkilön listaamattoman osuuskunnan pääoman korosta eli osuuskunnan saadusta ylijäämästä 25 prosenttia verotetaan pääomatulona ja 75 prosenttia on verovapaata vuotuiseen 5 000 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta veronalaista pääomatuloa olisi 85 prosenttia ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos saatu ylijäämä on elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, 2 500 euron osa katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä. Listaamattoman osuuskunnan ylijäämänjako on osakeyhtiöille ja osuuskunnille edelleen verovapaata tuloa.

Osuuspääoman korko verotetaan ansiotulona, jos osuuskunnassa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä ja jos ylijäämä ylittää 8 prosentin vuotuisen tuoton kaikista kyseisen osuuskunnan osuuksista ja osakkeista, jotka on merkitty osuuskunnan omaan pääomaan ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa. 8 prosentin ylittävästä ylijäämästä 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Ylijäämänjako 8 prosenttiin saakka verotetaan, kuten edellisessä kappaleessa on kerrottu. Ylijäämän palautus on kokonaan verovapaata, jos jo se liittyy luonnollisen henkilön elantomenoihin liittyviin ostoihin.

Osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvaa varojenjakoa pidettäisiin verotuksessa pääsääntöisesti osuuskunnasta saatuna ylijäämänä. Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää rajattaisiin sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen.

Ylijäämän vähennyskelpoisuutta koskeva säännös koskisi vastaisuudessa vain osuuskuntia, joiden toiminta muodostuu jäsenten elinkeinoa tukevasta taloudellisesta toiminnasta ja joissa yhden jäsenen osuus osuuspääomasta ja äänivalta on enintään kymmenen prosenttia. Ylijäämä olisi vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se on syntynyt osuuskunnan jäsenkaupasta ja jaetaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittaville osuuskunnan jäsenille näiden ostojen tai myyntien suhteessa.

Kun osuuskunnasta saatu ylijäämänjako on luonnolliselle henkilölle jatkossa veronalaista tuloa, niin maksetuista suorituksista tulee pidättää ennakonpidätys, jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa. Alle 20 euron suuruisesta summasta ei toimiteta ennakonpidätystä.