Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017
Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

verovapaat matkakustannukset 2017 Tilitoimisto Vuorisalo

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Työmatkasta on tehtävä matkalasku

Työmatkasta on tehtävä aina matkalasku ja siihen on liitettävä mukaan kaikki työmatkaan liittyvät maksukuitit ja tositteet. Lisäkustannuksista, joita ei voida selventää kuittien avulla, on mahdollista kuitenkin saada työnantajalta verottomasti kulukorvauksia, mikäli korvausten perusteena käytetään Verohallinnon vahvistettuja korvausten määriä. Tällaisia lisäkuluja on esim. oman auton käyttö työmatkalla.

Kilometrikorvaukset 2017

Auto 0,41

Jos kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, korotetaan korvausten enimmäismääriä 0,03 euroa/km/henkilö.

Käyttöetuauton polttoainekulujen enimmäismäärä on 0,03 euroa/km.

Kotimaan päivärahat 2017

Yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00
Yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 41,00

Palkansaajan ateriakorvaus

Jos päivärahaa ei makseta ja ruokailutauon aikana ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla, ateriakorvaus on 10,25 euroa yhdestä ruokailusta ja 20,50 euroa kahdesta ruokailusta.

Palkansaajan yömatkaraha

Jos matkasta maksetaan päiväraha, matkavuorokaudesta 4 tuntia on kello 21.00 – 7.00 välisenä aikana ja ei ole muuta majoittumiskorvausta, yömatkaraha on 12,00 euroa.

Ulkomaan päivärahat 2017

Matkavuorokausi on 24 tuntia. Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Jos matka kestää vähintään 10 tuntia, tämä oikeuttaa yhteen ulkomaan päivärahaan.

Jos matkavuorokausi ylittyy Suomeen palattaessa 2 tunnilla, tämä oikeuttaa puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta päivärahasta. Jos matkavuorokausi ylittyy 10 tunnilla, tämä oikeuttaa koko päivärahaan.

Jos palkansaaja matkavuorokauden aikana saa kaksi ilmaista ateriaa, päivärahasta vähennetään puolet.

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät