Vuonna 2017 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut

Vuonna 2017 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut
Vuonna 2017 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut

palkan sivukulut 2017 - tilitoimisto vuorisalo

Vuonna 2017 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut

Luontoisedut 2017

Puhelinetu (kotiin kustannettu puhelin / matkapuhelin) 20,00 € kuukaudessa
Ravintoetu (6,40 € per ateria – enintään 10,30 €)   6,40 € ateriaa kohden
Lounasseteli tai muut maksutavat (vähintään 6,40 €) 75 % nimellisarvosta

Työantajan sivukulut 2017

TyEL- maksu

TyEL-ansion alaraja  58,19 €
TyEL maksuprosentti  25,10 %
Keskimääräinen työeläkemaksu alennuksen jälkeen  24,40 %

TyEL: tilapäinen työnantaja

TyEL-ansion alaraja  58,19 €
TyEL maksuprosentti  25,10 %

Työantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8.334 euroa.

Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu– keskimääräinen  0,80 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu– keskimääräinen  0,07 %
Työttömyysvakuutusmaksu  
Palkkasumma, joka enintään: 2 059,500 €  0,80 %
Palkkasumma, joka ylittää 2 059,500 €  3,30 %
Osaomistaja    (YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä)  0,80 %

Sosiaaliturvamaksu

Sotu-maksu  1,08 %

Palkansaajan sivukulut 2017

Työntekijän eläkemaksu

17-52- vuotiaat  6,15 %
53-62- vuotiaat*  7,65 %
63-67- vuotiaat  6,15 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän maksu  1,60 %
Osaomistaja    (TyEL vakuutettu)  0,70 %

YEL- maksu

YEL- työtulon alaraja vuodessa      7 645,25 €
YEL- työtulon yläraja vuodessa  173 625,00 €
18-52- vuotiaat  24,10 %
53-62- vuotiaat*  25,60 %
Yli 62- vuotiaat  24,10 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

YEL- maksu (aloittavat yrittäjät alennus)

18-52- vuotiaat  18,80 %
53-62- vuotiaat  19,97 %
62-67- vuotiaat  18,80 %