Vuonna 2018 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut

Vuonna 2018 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut
Vuonna 2018 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut

Vuonna 2018 luontoisedut, palkan sivukulut ja sosiaalivakuutusmaksut

Luontoisedut 2018

Puhelinetu (kotiin kustannettu puhelin / matkapuhelin) 20,00 € kuukaudessa
Ravintoetu (6,50 € per ateria – enintään 10,40 €)   6,50 € ateriaa kohden
Lounasseteli tai muut maksutavat (vähintään 6,50 €) 75 % nimellisarvosta

Työnantajan sivukulut 2018

TyEL- maksu

TyEL-ansion alaraja  58,27 €
TyEL maksuprosentti  25,30 %

Asiakashyvitykset alentavat maksua.

TyEL: tilapäinen työnantaja

TyEL-ansion alaraja  58,27 €
TyEL maksuprosentti  25,30 %

Työantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8.346 euroa.

Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu– keskimääräinen  0,80 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu– keskimääräinen  0,07 %
Työttömyysvakuutusmaksu  
Palkkasumma, joka enintään: 2 083,500 €  0,65 %
Palkkasumma, joka ylittää 2 059,500 €  2,60 %
Osaomistaja    (YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä)  0,65 %

Sosiaaliturvamaksu

Sotu-maksu  0,86 %

Palkansaajan sivukulut 2018

Työntekijän eläkemaksu

17-52- vuotiaat  6,35 %
53-62- vuotiaat*  7,85 %
63-67- vuotiaat  6,35 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän maksu  1,90 %
Osaomistaja    (TyEl vakuutettu)  0,92 %

YEL- maksu

YEL- työtulon alaraja vuodessa      7 656,26 €
YEL- työtulon yläraja vuodessa  173 875,00 €
18-52- vuotiaat  24,10 %
53-62- vuotiaat*  25,60 %
Yli 62- vuotiaat  24,10 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

YEL- maksu (aloittavat yrittäjät alennus)

18-52- vuotiaat  18,80 %
53-62- vuotiaat  19,97 %
62-67- vuotiaat  18,80 %