Vuonna 2019 luontoisedut ja palkan sivukulut

Vuonna 2019 luontoisedut ja palkan sivukulut
Vuonna 2019 luontoisedut ja palkan sivukulut

Vuonna 2019 luontoisedut ja palkan sivukulut

Luontoisedut 2019

 

Puhelinetu (kotiin kustannettu puhelin / matkapuhelin)   20,00 € kuukaudessa
Ravintoetu (6,60 € per ateria – enintään 10,50 €)     6,60 € ateriaa kohden
Lounasseteli tai muut maksutavat (vähintään 6,60 €) 75 % nimellisarvosta
Verovapaa liikunta- ja kulttuurietu vuodessa 400,00 € henkilö

 

Yrittäjän eläkemaksu YEL 2019

YEL- maksu

YEL- työtulon alaraja vuodessa      7 799,37 €
YEL- työtulon yläraja vuodessa  177 125,00 €
18-52- vuotiaat  24,10 %
53-62- vuotiaat*  25,60 %
Yli 62- vuotiaat  24,10 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

Työttömyysturvan alaraja vuodessa 12 816 €

YEL- maksu (aloittavat yrittäjät alennus)

18-52- vuotiaat  18,80 %
53-62- vuotiaat  19,97 %
63-67- vuotiaat  18,80 %

Työnantajan sivukulut 2019

TyEL- maksu

TyEL-ansion alaraja  59,36 €
TyEL maksuprosentti  25,20 %

Asiakashyvitykset alentavat maksua.

TyEL: tilapäinen työnantaja

TyEL-ansion alaraja  59,36 €
TyEL maksuprosentti  25,20 %

Tilapäinen työantaja – palkat alle 8 502 € puolessa vuodessa.

Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu– keskimääräinen  0,80 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu– keskimääräinen  0,07 %
Työttömyysvakuutusmaksu  
Palkkasumma, joka enintään: 2 086,500 €  0,50 %
Palkkasumma, joka ylittää 2 059,500 €  2,05 %
Osaomistaja     (YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä)  0,50 %

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu  0,77 %

 

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu osuus on 1,54 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos se ylittää 14 282 euroa. Päivärahamaksu on 0,00 prosenttia, jos palkka- tai työtulon yhteismäärä jää tämän alle.

Palkansaajan sivukulut 2019

Työntekijän eläkemaksu

17-52- vuotiaat  6,75 %
53-62- vuotiaat*  8,25 %
63-67- vuotiaat  6,75 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän maksu  1,50 %
Osaomistaja     (TyEl vakuutettu)  0,78 %