Vuonna 2021 luontoisedut ja palkan sivukulut

Vuonna 2021 luontoisedut ja palkan sivukulut
Vuonna 2021 luontoisedut ja palkan sivukulut

Luontoisedut 2021

Puhelinetu (kotiin kustannettu puhelin / matkapuhelin)             20,00 € kuukaudessa
Ravintoetu (6,90 € per ateria – enintään 10,90 €)     6,90-10,90 € ateriaa kohden
Lounasseteli tai muut maksutavat (enintään 10,90 €) 75 % nimellisarvosta
Työsuhdematkalippu 3 400,00 € enimmäismäärä
Polkupyöräetu 1 200,00 € enimmäismäärä
Polkupyöräedun ja työsuhdematkalipun enimmäismäärä 3 400,00 € yhteensä

Yrittäjän eläkemaksu YEL 2021

YEL- maksu

YEL- työtulon alaraja vuodessa      8 063,57 €
YEL- työtulon yläraja vuodessa  183 125,00 €
18-52- vuotiaat  24,10 %
53-62- vuotiaat*  25,60 %
Yli 62- vuotiaat  24,10 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

YEL- maksu (aloittavat yrittäjät alennus)

18-52- vuotiaat  18,80 %
53-62- vuotiaat  19,97 %
63-67- vuotiaat  18,80 %
  • Työttömyysturvan alaraja vuodessa (oikeus Kelan korvaukseen) 13 247 €
  • Työttömyysturvan alaraja vuodessa (oikeus työttömyyskassan jäseneksi) 13 247 €

Työnantajan sivukulut 2021

TyEL- maksu

TyEL-ansion alaraja  61,37 €
TyEL maksuprosentti  24,80 %

Asiakashyvitykset alentavat maksua.

TyEL: tilapäinen työnantaja

TyEL maksuprosentti  24,80 %

Tilapäinen työantaja – palkat alle 8 790 € puolessa vuodessa.

Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu– keskimääräinen  0,70 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu– keskimääräinen  0,07 %
Työttömyysvakuutusmaksu    
Palkkasumma, joka enintään: 2 169,000 €  0,50 %
Palkkasumma, joka ylittää 2 169,000 €  1,90 %
Osaomistaja     (YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä)  0,50 %

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu  1,53 %

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu osuus on 1,36 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos se ylittää 14 766 euroa. Päivärahamaksu on 0,00 prosenttia, jos palkka- tai työtulon yhteismäärä jää tämän alle.

Palkansaajan sivukulut 2021

Työntekijän eläkemaksu

17-52- vuotiaat  7,15 %
53-62- vuotiaat*  8,65 %
63-67- vuotiaat  7,15 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän maksu  1,40 %
Osaomistaja     (TyEl vakuutettu)  0,65 %