Vuonna 2022 luontoisedut ja palkan sivukulut

Vuonna 2022 luontoisedut ja palkan sivukulut
Vuonna 2022 luontoisedut ja palkan sivukulut

Luontoisedut 2022

Puhelinetu (kotiin kustannettu puhelin / matkapuhelin)             20,00 € kuukaudessa
Ravintoetu (7,15 € per ateria – enintään 11,30 €)     7,15-11,30 € ateriaa kohden
Lounasseteli tai muut maksutavat (enintään 11,30 €) 75 % nimellisarvosta
Työsuhdematkalippu 3 400,00 € enimmäismäärä
Polkupyöräetu 1 200,00 € enimmäismäärä
Polkupyöräedun ja työsuhdematkalipun enimmäismäärä 3 400,00 € yhteensä

Yrittäjän eläkemaksu YEL 2022

YEL- maksu

YEL- työtulon alaraja vuodessa      8 261,71 €
YEL- työtulon yläraja vuodessa  187 625,00 €
18-52- vuotiaat  24,10 %
53-62- vuotiaat*  25,60 %
Yli 62- vuotiaat  24,10 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

YEL- maksu (aloittavat yrittäjät alennus)

18-52- vuotiaat  18,80 %
53-62- vuotiaat  19,97 %
63-67- vuotiaat  18,80 %
  • Työttömyysturvan alaraja vuodessa (oikeus Kelan korvaukseen) 13 573 €
  • Työttömyysturvan alaraja vuodessa (oikeus työttömyyskassan jäseneksi) 13 573 €

Työnantajan sivukulut 2022

TyEL- maksu

TyEL-ansion alaraja  62,88 €
TyEL maksuprosentti  25,85 %

Asiakashyvitykset alentavat maksua.

TyEL: tilapäinen työnantaja

TyEL maksuprosentti  25,85 %

Tilapäinen työantaja – palkat alle 9 006 € puolessa vuodessa.

Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu– keskimääräinen  0,70 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu– keskimääräinen  0,06 %
Työttömyysvakuutusmaksu  
Palkkasumma, joka enintään: 2 197,500 €  0,50 %
Palkkasumma, joka ylittää 2 197,500 €  2,05 %
Osaomistaja     (YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä)  0,50 %

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu  1,34 %

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu osuus on 1,18 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos se ylittää 15 128 euroa. Päivärahamaksu on 0,00 prosenttia, jos palkka- tai työtulon yhteismäärä jää tämän alle.

Palkansaajan sivukulut 2022

Työntekijän eläkemaksu

17-52- vuotiaat  7,15 %
53-62- vuotiaat*  8,65 %
63-67- vuotiaat  7,15 %

*Siirtymäsäännös vuosille 2017-2025

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän maksu  1,50 %
Osaomistaja     (TyEl vakuutettu)  0,74 %
  • Työttömyysvakuutusmaksuja ei makseta eikä peritä työntekijän palkasta, jos työntekijä on alle 17-vuotias tai täyttänyt 65 vuotta. Alaikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022.
  • Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta, jos työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat palkat ovat yhteensä enintään 1 300 euroa.