Valtion vuoden 2024 budjetin veroratkaisut

Valtion vuoden 2024 budjetin veroratkaisut

Valtioneuvosto on julkaisut budjettiriihen keskeiset päätökset (linkki). Seuraavassa veropolitiikan osalta tehdyt päätökset: Yleistä Hallituksen veropolitiikalla tavoitellaan kotitalouksien ostovoiman kohentumista, työnteon kannustimien parantumista ja talouskasvun...
Korotetut poistot 2025 asti.

Korotetut poistot 2025 asti.

Verohallinto on julkaissut 31.1.2023 päivätyn ohjeen Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020–2025 (linkki). Ohjetta on päivitetty, koska korotetuista poistoista annetun lain soveltamisaikaa on jatkettu siten, että lakia sovelletaan verovuosien...