Korotetut poistot vuosina 2020-2023

Korotetut poistot vuosina 2020-2023

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 85/2019), jossa ehdotetaan, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden...
Omat tulotiedot tulorekisteristä

Omat tulotiedot tulorekisteristä

Tulorekisteri tiedottaa, että jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa. Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Tulotiedot voi...
Vuoden 2020 tuloverotukseen muutoksia

Vuoden 2020 tuloverotukseen muutoksia

Vuoden 2020 tuloveroasteikko  Hallitus esittää, että verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaa progressiivista ansiotulon tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2019 asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon tulorajoja noin 3,1 prosentilla....