Osinkotulojen verotus

Osinkotulojen verotus

Verohallinto on julkaissut 27.5.2020 päivätyn ohjeen Osinkotulojen verotus. Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen sekä uuden oikeuskäytännön (esim. KHO 2019:56 ja KHO 2019:57) vuoksi. Ohjeen sisältöä on myös tarkennettu...
Korotetut poistot vuosina 2020-2023

Korotetut poistot vuosina 2020-2023

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 85/2019), jossa ehdotetaan, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden...
Omat tulotiedot tulorekisteristä

Omat tulotiedot tulorekisteristä

Tulorekisteri tiedottaa, että jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa. Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Tulotiedot voi...