Omat tulotiedot tulorekisteristä

Omat tulotiedot tulorekisteristä

Tulorekisteri tiedottaa, että jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa. Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Tulotiedot voi...
Vuoden 2020 tuloverotukseen muutoksia

Vuoden 2020 tuloverotukseen muutoksia

Vuoden 2020 tuloveroasteikko  Hallitus esittää, että verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaa progressiivista ansiotulon tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2019 asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon tulorajoja noin 3,1 prosentilla....
Saatko osinkona osakkeita?

Saatko osinkona osakkeita?

Muuna kuin rahana maksetun osingon verotus Verohallinto tiedottaa muuna kuin rahana maksetun osingon verotuksesta (linkki). Riippumatta siitä, maksetaanko osinko rahana vai esimerkiksi toisen yhtiön osakkeina, tulo on osingonsaajan veronalaista osinkotuloa siten kuin...