Yritysten perintäkuluille katto

Yritysten perintäkuluille katto
Yritysten perintäkuluille katto

Oikeusministeriö tiedottaa, että Yrityssaatavien perintäkuluja rajoitetaan pysyvästi, kun saatavien perinnästä annetun lain muutokset tulevat voimaan toukokuussa.

Koronavirusepidemian taloudellisia vaikutuksia lieventänyt väliaikainen sääntely korvataan pysyvällä sääntelyllä siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta yritysvelalliselta saa vaatia korvauksen. Samalla yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää rajoitetaan. Säännökset koskevat yrityksiltä perittävien saatavien lisäksi esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiltä ja yhdistyksiltä perittävien saatavien perintää.

Esimerkkejä muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääristä:

Maksuvaatimuksesta enintään:

a) 50 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;

b) 70 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;

c) 90 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;

d) 110 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa;

e) 50 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen;

Yritysvelallisille turvataan riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen mahdollisia seuraavia maksullisia perintätoimia tai tratan protestointia. Lisäksi mahdollisuus sähköisten perintäkirjeiden käyttämiseen laajenee niin kuluttaja- kuin yrityssaatavien perinnässä.

Lähde: Verotieto Oy