Taloushallinnon ja verotuksen ajankohtaisia asioita ja tuoreita uutisia!

Uusi kirjanpitolaki voimaan 1.1.2016

Kirjanpitolaki muuttuu vuoden 2016 alusta. EU:n parlamentin ja neuvoston hyväksymän uuden tilinpäätösdirektiivin myötä uusi kirjanpitolaki astuu voimaan vuoden alussa. Muutoksilla on tarkoitus keventää erityisesti pienyritysten tilinpäätössääntelyn hallinnollista rasitetta. Osakeyhtiölaissa oleva konsernitilinpäätösvelvoite poistuu pien- ja mikroyrityksiltä. Uudistettu kirjanpitolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Tämä mahdollistaa lain noudattamisen sen voimaantulon jälkeen laadittavissa tilinpäätöksissä.


lue lisää

Verovelkarekisteri avautui ja muuta ajankohtaista

Verovelkarekisteri avautui 1.12.2014. Verovelkarekisteri koskee yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia, joilla on verovelkaa yli 10 000 euroa eikä verovelasta ole tehty maksujärjestelyä Verohallinnon kanssa. Verovelkarekisterissä näkyy myös yritykset, joilla on laiminlyöntejä kausiveroilmoituksen antamisessa viimeisten kuuden kuukauden ajalta. Verohallinto informoi asiakasta kirjeitse ennen verovelan julkaisemista.


lue lisää

Osuuskunnan ylijäämä ja vuoden 2015 veromuutokset

Toimenpiteet johtavat progression kiristymiseen. Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 100000 eurosta 90000 euroon. Lisäksi asteikon kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehtäisiin inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla. Tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka.


lue lisää

arviointi